Ridehusreglement – NFRK

Gældende for begge ridehuse på Brændte Ege

1. Ryttere under 16 år skal være under opsyn af en voksen over 18 år under ridning. Alle skal trække hesten, med enten trense eller kæde. Alle under 18 år, skal bruge sikkerhedsvest ved springning. Alle skal bruge hjelm under ridning. For personer under 18 år må der ikke springes uden opsyn af en person på over 15 år.

2. Brug af mobiltelefon skal begrænses ved minimun under ridning. Høretelefoner med musik er ikke tilladt under ridning.

3. Inden man trækker ind i ridehuset, skal man sikre sig, at der er fri passage. Det gøres ved at åbne porten på klem, og med tydelig stemme spørge om porten er fri. Herefter afventer man svar, og først når man har sikret sig, at porten er fri, trækker man ind. Opsidning skal ske på midten af den nærmeste 20 m volte, eller i hjørnet ved skamlen.

4. Der skridtes til og af PÅ hovslaget i begge ridehuse. To ryttere bør alene skridte ved siden af hinanden, når det kan ske UDEN at være til gene for de andre.

5. Såfremt antallet af ryttere ikke overstiger 6 ved stort ridehus eller 3 ved delt ridehus, rides der på fri volte. Rytterne mødes altid med venstre skulder mod venstre skulder, og man skal i god tid sørge for at markere sin position og holde øjenkontakt med de ryttere man møder. 

6. Såfremt antallet af ryttere overstiger 6 ved stort ridehus og 3 ved delt ridehus, rides der på samme volte. Af praktiske årsager er det den ældste rytter, der annoncerer når volten changeres. Dette bør ske med jævne intervaller der ikke overstiger 10 minutter. Ansvaret overdrages til næstældste, når ældste rytter skridter af.

7. Der er adgang for ÉN privatunderviser ad gangen i stort ridehus. Ryttere der får undervisning, har ingen særlig fortrinsret, men det er tegn på godt kammeratskab, hvis de øvrige ryttere viser hensyn. Undervisning af privatryttere må ikke forekomme ved opdelt ridehus.

8. Al ridning i ridehuset bør ske i overensstemmelse med god “horsemanship”, hvilket i praksis vil sige, at voldsom afstraffelse med pisk/sporer ikke bør forekomme, ligesom overdreven og højlydt stemmeføring ikke hører sig hjemme.

9. Longering i stort ridehus kan alene ske såfremt antallet af ryttere ikke overstiger 3, og kun hvis der er givet accept af samtlige ryttere. Longering i delt ridehus kan alene ske, hvis man er alene til stede, og skal straks ophøre hvis der kommer nye ryttere ind.

10. Ved ethvert ophold i ridehuset skal man optræde som et godt eksempel for andre og en værdig repræsentant for ridesporten. 

11. Man bør holde sig for øje, at man befinder sig i ridehuset for at arbejde med sin hest, og at man derfor ikke parerer ved barrieren eller andre steder for at snakke i længere tid.

12. Ved delt ridehus gælder særligt, at når rideskolerytterne og/eller deres forældre trækker heste til og fra undervisningen, SKAL privatryttere tage deres heste op i skridt og give plads, så passagen kan ske på rolig vis. Dækkener og jakker m.v. ligges altid i hjørnet ved det store spejl.

13. Når man forlader ridehuset, sker afsidning samme sted som opsidningen. Her beder man også om at få porten fri.

14. Der skal under ridning fjernes de klatter, som hesten måtte efterlade. Trillebøren skal tømmes når den er fyldt.

15. Dagens sidste rytter skal sørge for at slukke lyset og lukke porten.

 

Dette reglement er vedtaget i NFRK 06.03.2023 af Bestyrelsen.