NFRK Ridehus/-bane og skov Reglement

(Gældende for begge ridehuse og ridebanerne på Brændte Ege fra november 2023)

1.         Ridehjelm SKAL benyttes under ridning (alle) og ved håndtering af hest (hvis personen er under 18 år). Der gives påtaler, hvis det undlades. Ved 3. påtale benyttes § 6 i vedtægterne (karantæne).

2.        Rytterens alder ved ridning/håndtering af hest: Personer i alderen 0-11 år SKAL ved ridning og håndtering af hest have opsyn af en person over 18 år. Personer i alderen 12-15 år SKAL ved ridning og håndtering af hest have opsyn af/være sammen med en person på mindst 12 år. Personer fra 16 år og opefter kan ride/håndtere en hest uden opsyn. Der henstilles til, at der ved springning for personer over 18 år altid er mindst 2 personer til stede. Ved springning for personer under 18 år, SKAL der anvendes sikkerhedsvest og være opsyn af en person over 15 år. Der opfordres til, at personer over 18 også anvender sikkerhedsvest (gerne ved al ridning). For at ovenstående regler vedr. alder gælder, bedes forældre med børn og unge i alderen 12 til 17 år udfylde en blanket, hvor der gives tilladelse til ridning uden opsyn af en person på mindst 18 år. Denne kan fås ved henvendelse til bestyrelsen eller findes på en af klubbens facebooksider.

3.    Ved al færdsel med hest udenfor stalden skal hesten som minimum være iført grime med kæde eller trense.

4.        Inden man trækker hesten ind i ridehuset, skal man sikre sig, at man ikke åbner porten, mens en hest går forbi. Dette gøres ved højt at sige “jeg åbner” inden porten åbnes. Medmindre en rytter i ridehuset siger f.eks. “nej” eller “et øjeblik”, kan porten åbnes. Klargøring af hesten skal ske inden for hovslaget eller ved skamlen. HUSK at vise hensyn til de øvrige ryttere i ridehuset. Når man forlader ridehuset, sker afsidningen igen inden for hovslaget eller ved skamlen. HUSK også her at sige “jeg åbner” eller “jeg går ud”, inden porten åbnes.

5.        Hvis ryttere udefra har behov for at sadle op/sadle af i ridehuset, skal dette ske i et hjørne og uden at være til gene for de øvrige ryttere.

6.          Der skridtes igang og af på hovslaget i begge ridehuse, med mindre der laves øvelser i skridt. To ryttere må kun skridte ved siden af hinanden, når det kan ske UDEN at være i vejen for andre ryttere.

7.         Rytterne mødes altid med venstre skulder mod venstre skulder. Man bør ved møde med andre ryttere og i god tid holde en forudsigelig ridelinje og ikke skifte retning i sidste øjeblik, foran en anden rytter. Ønsker man at øve et dressurprogram, indhenter man accept fra de øvrige ryttere, som til gengæld udviser størst muligt hensyn. Ridereglerne skal dog fortsat overholdes (venstre mod venstre osv.).

8.         Hvis antallet af ryttere er 4 eller flere ved delt ridehus eller 7 eller flere ved udelt ridehus, rides der på samme volte. Af praktiske årsager er det den ældste rytter, der fortæller hvornår volten skiftes. Dette bør ske med jævne intervaller, der ikke overstiger 10 minutter. Ansvaret overdrages til den næstældste, når den ældste rytter skridter af.

9.         Der er adgang for én privatunderviser ad gangen i hvert ridehus. Dog kan der være 2 undervisere på én gang (ikke ved springningundervisning), hvis der benyttes headset. Ryttere der får undervisning har ingen særlig fortrinsret, men det er tegn på godt kammeratskab, hvis de øvrige ryttere viser hensyn. Undervisning af privatryttere må ikke forekomme ved delt ridehus.

10.     Ridning må aldrig indeholde psykisk/fysisk misbrug eller vold mod hesten. Straf og overdreven korrektion - hvilket betyder uforståelig, unødig og/eller overdreven brug af fysisk eller verbal påvirkning af hesten (herunder brug af pisk, tøjle, sporer, schenkler eller andre remedier), eller ryk eller flåning i mund, der medfører smerte eller ubehag – må ikke benyttes på noget tidspunkt i ridning og håndtering af heste.

11.    Longering i ridehusene kan alene ske, hvis der er 0-3 ryttere, og kun hvis der er givet accept af samtlige ryttere. Longering i delt ridehus kan alene ske, hvis man er alene til stede, og skal straks ophøre hvis der kommer nye ryttere i ridehuset. På udendørsbanerne kan longering foregå på rideskolebanen (kun når der ikke er rideskoleundervisning på banen) eller på dressurbanen. Longering er ikke tilladt når der undervises, med mindre det er den underviste elev, der longeres.

12.    Heste kan trækkes i ridehuset, hvis de er påført trense eller grimme med hingstekæde. Hesten skal trækkeshovslaget. Personen, der trækker hesten, skal befinde sig på hestens indvendige side. Regler for møde med andre ryttere (punkt 6) og ridning på samme volte ved mange ryttere (punkt 7) gælder også, når en person trækker en hest.

13.     Heste som sparker, skal - som advarsel for andre - bære et tydeligt rødt bånd i halen.

14.     Ved ethvert ophold i ridehuset skal man optræde som et godt eksempel for andre og en god repræsentant for ridesporten. Det kan være ved at hilse på sine klubkammerater, ved at være høflig, hjælpsom og imødekommende i enhver situation. Det betyder også, at rutinerede ryttere tager særligt hensyn til mindre rutinerede ryttere og at der vises hensyn til ryttere på ungheste. HUSK at man er i ridehuset for at arbejde med sin hest. Det betyder, at man f.eks. ikke spærrer hovslaget i længere tid for at hyggesnakke eller er til gene for de øvrige ryttere. HUSK også, at når rideskolerytterne og/eller deres forældre trækker heste til og fra undervisningen, så SKAL privatryttere tage deres heste op i skridt og give plads, så passagen kan ske på rolig vis.

15.     Dækkener og jakker mv. lægges altid i hjørnet ved det store spejl, således at de ikke er til gene for rytterne.

16.     Ved al undervisning i ridehuset høres der IKKE radio. Ønsker man at høre radio under ridning, bør det ske for moderat lydstyrke, og kun når de øvrige ryttere har givet accept.

17.  Brug af mobiltelefon og øvrige devices ved ridning er tilladt i kort tid og hvis det ikke er til gene for de øvrige ryttere. Det er tilladt at ride med headset i det ene øre.

18.     Hestens klatter skal fjernes - meget gerne med det samme, men senest inden ridehuset/ridebanen forlades. Der opfordres til, at alle hjælper hinanden, både ryttere og personer på tribunen.

19.   Når der ikke er springundervisning i springridehuset, må der maksimalt være 4 enkelte spring, som kan springes (fjern overflødigt springmateriel) og som er placeret minimum 3 meter fra barrieren, således at der er plads til at harve banen og 2 ryttere kan passere hinanden. Bomme må ikke efterlades på jorden, men skal hænges op i holderne på springstøtterne eller bæres ud til opbevaring med det øvrige springmateriel.

20.     Den sidste rytter i ridehuset skal sørge for at slukke lyset, lukke porten og evt. slukke radioen. Ridehusene/-banerne bør forlades senest et kvarter før stalden lukker.

 

Dette reglement er revideret den 1. november 2023. NFRK Bestyrelsen