Facilitetskort       

                                                                                                                                                     Ændring pr. 01/03-2023
Hvem skal indløse facilitetskort?


Der kræves medlemskab af Nykøbing Falster Rideklub for at kunne tilkøbe facililtetskort. Dette
gælder også ved modtagelse af ”fast” undervisning eller fast benyttelse af faciliteterne på Brændt
Ege.

Ved ”fast” menes, at man kommer og benytter Brændt Ege mere end 1 gang pr. mdr.

Ryttere, der rider/longerer/trækker heste/ponyer på banerne og i ridehusene på Brændte Ege og
som ikke er opstaldet på stedet, skal indløse facilitetskort. Dette gælder dog ikke ved stævner og
arrangementer.

Facilitetskortet følger hesten, hvilket betyder, at har man flere heste og ønsker at benytte
faciliteterne på Brændte Ege, skal man tilkøbe facilitetskort til hver hest.
For heste, der er er opstaldet på Brændte Ege, er der betalt facilitetskort, og der skal ikke betales
yderligere for brug af faciliteterne, uanset hvilken rytter, der rider på hesten.

 

Hvilke baner er omfattet af facilitetskort?

 

Undervisning


Den udendørs græsspringbane må kun benyttes til stævner, eller hvis der er aftalt andet med
bestyrelsen eller forpagter Lars Brenstrup.


Kommer du kontinuerligt og får undervisning på BE, så skal du være medlem af klubben, samt
betale 50 kr. for faciliteter, hvis ikke du er indehaver af et facilitetskort.

 

Benyttelse af faciliteter for ryttere udefra uden medlemskab


Hvis du ønsker at anvende springridehuset, springbanen eller springmaterialer ved kurser,
underviser el.lign. udefra, skal dette godkendes af bestyrelsen. Prisen for brug af springmaterialer
er 50 kr. pr. rytter, hvilket betales til klubben. Derudover skal der betales leje af bane.

Hvis der rides på dressur på banerne vil prisen være 50 kr. pr. rytter, hvilket betales
til klubben.

Arrangør af kurser, undervisning mm er ansvarlig for oprydning af springmaterialer, der skal
opstilles i en ridelig springbane, hvor ingen bomme ligger tilbage på jorden. Ansvar for oprydning
efter både hest og ryttere er ligeledes arrangørens. Ved misligholdelse af dette forbeholder klubben
sig ret til at eftersende en regning på kr. 200 til arrangøren.

Det er kun tilladt at anvende springmateriale, der er sat frem i ridehuset/udendørs springbane.

Det er strengt forbudt, selv at hente yderligere materiale.

Ønsker man at benytte materiale som f.eks. planker, vandgrav mm kontaktes springudvalget for
nærmere aftale.

 

Gebyrer betales til klubbens mobilpay nr. 828503 og kvittering sendes til
bestyrelsenfrk@gmail.com


Hvor ofte skal der betales og hvordan?


Facilitetskortet skal betales inden der rides på banerne og i ridehusene.

Dette kan ske ved betaling til klubbens bank på kontonr. 9570 13027722 i Danske Bank, via
mobilpay 828503 eller det kan købes under "shop" på denne hjemmeside.

 

HUSK NAVN PÅ HEST OG RYTTER SAMT PERIODE.

Facilitetskortet gælder altid fra den 1. i en måned.

Overholdes overstående regler ikke og Brændte Eges faciliteter benyttes alligevel, forbeholder
NFRKs bestyrelse sig ret til at sende en opkrævning på kr. 200 pr. gang. Ved gentagne
overtrædelser bortvises man.

Her oplyser vi også om, at området er video-overvåget.
 

Husk

 

 

Priser


1 måned 250,-
3 måneder 600,-
6 måneder 1.100,-
12 måneder 2.000,-

 

Du kan købe facilitetskort her https://ridecenter.dk/shop