Facilitetskort                                                                                           

                                                                                                                                                     Ændring pr. 01/01-2024
 

 

Alle, der IKKE står opstaldet på Brændte Ege, men gerne vil benytte klubbens faciliteter, skal købe facilitetskort.
Facilitetskortet gælder til ridehusene og udendrøsbanerne, - IKKE til skoven. Her skal der købes et skovkort seperat.

Er du ikke medlem af klubben, kan du købe dagskort. Dette dagskort koster
70 kr, som skal overføres på Mobilepay 828503, FØR undervisningen starter. (Husk at skrive "dagskort" i kommentarfelt.)

Er du medlem af klubben, men har ikke et fast facilitetskort, så koster et dagskort 60 kr.

Hvis du kommer og benytter faciliteterne udover undervisningen, skal du være medlem af klubben. Du kan blive medlem og se priser her: https://ridecenter.dk/team/1

Hvis du er medlem af klubben, kan du med fordel købe et fast facilitetskort her: https://ridecenter.dk/shop

Ryttere, der rider/longerer/trækker heste/ponyer på banerne og i ridehusene på Brændte Ege og
som ikke er opstaldet på stedet, skal indløse facilitetskort. Dette gælder dog ikke ved stævner og
arrangementer.

 

Ved køb af facilitetskort kan du vælge om det skal følge rytteren eller hesten. Her vælger du den løsning der passer bedst for dig/jer.

Hvis du kommer her med flere heste, så er det smartest at det følger rytteren. 

Er i flere der deler samme hest, så kan i vælge at det skal følge hesten. Alle der rider på hesten skal dog være medlem af klubben.

Du kan også købe er undervisningskort. Undervisningskortet gælder et helt år og kan benyttes 1x ugentligt ifbm. undervisning.

Valget er dit – men det skal opyses ved indbetaling.

 

Hvilke baner er omfattet af facilitetskort?

 

 


Den udendørs græsspringbane må kun benyttes til stævner, eller hvis der er aftalt andet med
bestyrelsen eller forpagter Mia Kansager. 

Benyttelse af faciliteter for ryttere udefra uden medlemskab


Hvis du ønsker at anvende vores faciliteter til kurser, undervisning el.lign. udefra, skal dette godkendes af bestyrelsen.

Pris for leje af faciliter til arrangementer er indivivuel og aftales med bestyrelsen, alt efter type, og omfang af ønskede baner og materialer.  

 

Arrangør af kurser, undervisning mm er ansvarlig for oprydning af springmaterialer, der skal
opstilles i en ridelig springbane, hvor ingen bomme ligger tilbage på jorden. Ansvar for oprydning
efter både hest og ryttere er ligeledes arrangørens. Ved misligholdelse af dette forbeholder klubben
sig ret til at eftersende en regning på kr. 200 til arrangøren.

Det er kun tilladt at anvende springmateriale, der er sat frem i ridehuset/udendørs springbane.

Det er strengt forbudt, selv at hente yderligere materiale.

Ønsker man at benytte materiale som f.eks. planker, vandgrav mm kontaktes springudvalget for
nærmere aftale.

 

Gebyrer betales til klubbens mobilpay nr. 828503 og kvittering sendes til
bestyrelsenfrk@gmail.com


Hvor ofte skal der betales og hvordan?


Facilitetskortet skal betales inden der rides på banerne og i ridehusene.

Dette kan ske ved betaling til klubbens bank på kontonr. 9570 13027722 i Danske Bank, via
mobilpay 828503 eller det kan købes under "shop" på denne hjemmeside.

 

HUSK NAVN PÅ HEST OG RYTTER SAMT PERIODE.

Facilitetskortet gælder altid fra den 1. i en måned.

Overholdes overstående regler ikke og Brændte Eges faciliteter benyttes alligevel, forbeholder
NFRKs bestyrelse sig ret til at sende en opkrævning på kr. 200 pr. gang. Ved gentagne
overtrædelser bortvises man.

Her oplyser vi også om, at området er video-overvåget.
 

Ridehusrelement kan findes her:

https://www.ridecenter.dk/page/ridehusreglement

 

Priser


1 gangsbesøg for medlemmer 60,-

1 gangsbesøg for IKKE-medlemmer 70,- (KUN ved undervisning)

1 måned 250,-
3 måneder 600,-
6 måneder 1.100,-
12 måneder 2.000,-

 

Du kan købe facilitetskort her https://ridecenter.dk/shop