Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021 - dog med udsættelse af dato

12-02-2021

Ifølge NFRKs vedtægter afholdes foreningens ordinære generalforsamling inden udgangen af februar måned.

Myndighedernes nuværende forsamlingsforbud betyder at generalforsamlingen må udsættes til senere afholdelse, foreløbigt til efter 1. marts.

Efter anbefaling fra DIF følger den normale procedure for indkaldelse og indsendelse af forslag til generalforsamlingens behandling. 

NFRK's bestyrelse indkalder derfor hermed til foreningens ordinære generalforsamling 2021 med dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.
Indkaldelsen vil blive opdateret med en dato for afholdelse af generalforsamlingen hurtigst muligt, når det bliver muligt i forhold til COVID19-situationen.


Med forhåbning om snarligt gensyn i klubben
Bestyrelsen i NFRK