Aktiviteter

Her finder du alt om rideklubbens kommende aktiviteter.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til generalforsamling i Nykøbing Falster Rideklub

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.00 i rytterstuen

Der vil til generalforsamlingen være følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formand Heidi Rygaard Dal
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Godkendelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen: klubben opretter et støttemedlemsskab til 150 kr

årligt. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke benytte

klubbens faciliteter til ridesport

  1. Valg:

På valg er:

Diana Andersen – ønsker genvalg

Pernille L. Themsen– ønsker ikke genvalg

Sine S. Mårtensson – ønsker ikke genvalg

Desuden er der valg af:

1 suppleant

1 revisor

1 revisor suppleant

  1. Eventuelt

Uddeling af ranglistepokaler

Hvem er i hvilke udvalg:

Spring

Dressur

Søge midler og fonde

Sponsorer

Vedligeholdelse og rengøring