Rideskolehold

Oversigt over rideskolehold

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
Underviser Melani Maria Hestene holder fri Melani Heidi Melani
9.30-10.00 Mini trækker hold begynder
10.00-11.00 Mini børn begynder
11.00-12.00 Unge øvede
15.00-16.00 Mini børn begynder 15.30-16.15 Spring let øvede/øvede 15.30-16.00 Mini trækker hold begynder
16.00-17.00 Børn let øvede/øvede Unge let øvede 16.15-17.00 Spring begynder/let øvede Børn let øvede
17.00-18.00 Børn let øvede/øvede Mini børn let øvede Unge øvede Unge øvede
18.00-19.00 Voksen let øvede/øvede Børn let øvede

Begynderhold:
For elever, der både skal trækkes og kan ride selv. Her laves balanceøvelser og andet
så elever lærer hestene at kende.
Her trænes at trække hesten og i ridning at styre hesten i skridt og trav med blød
hånd, at stoppe og sætte i gang, samt at sidde korrekt i sadlen og træne letridning
og nedsidning.
Ridelæreren vurderer, hvornår eleven er klar til at træne galop.
I stalden læres at strigle og rense hove og sadle op/af, samt sikker håndtering og
samvær med hesten.

Let øvede:
Dette hold er for elever, som kan ride uden at blive trukket.
Her trænes mere i at ride for lette hjælpere i skridt, trav og galop i flere lette dressur
øvelser og bomme + mini spring, samt tempo skift.
I stalden forventes det, at eleverne selv kan (eller næsten selv kan) strigle, rense
hove, sadle op/af og har nogen erfaring med sikker håndtering og samvær med
hesten.

Øvede:
Dette hold er for elever, som selv kan ride i alle tre gangarter, og selv kan gøre
hesten klar før og efter ridning.
Her trænes i at ride hesten mere samlet og udvides med flere blødgørende og lidt
sværere dressur øvelser end let øvede hold, bomme + mini spring, samt med fokus
på et positivt samarbejde med hesten og mere viden om korrekt træning af hesten.

Springhold:
For elever, som vil træne springning, og som i forvejen har opøvet en god balance og
har en del erfaring med grundridning, samt selv kan gøre hesten klar før og efter
ridning. Ridelærer vurderer, om eleven er klar til denne træning.

Minihold (her rides kun ½ time):
For elever, som er er meget unge og/eller elever som ikke kan koncentrere sig i en
hel time. Faktisk bruges dette hold også af enkelte voksne som er i genoptræning, så
det kan være blandet hold.
Men ellers er det hold for begyndere, se mere under begynderhold.

 

Alt henvendelse vedr. Rideskolen skal ske til Heidi Rygaard på +45 4212 4684

Husk at kontakte din ridelærer via sms i god tid hvis du er forhindret i at komme til din ridetime.