Facilitetskort

Hvem skal indløse facilitetskort?

Ryttere der rider/longerer/trækker heste/ponyer på banerne og i ridehusene på Brændte Ege og som ikke er opstaldet på stedet skal indløse facilitetskort. Dette gælder dog ikke ved stævner og arrangementer. Facilitetskortet følger rytteren.

For heste der står i stalden på Brændte Ege er der betalt facilitetskort og der skal ikke betales yderligere for brug af faciliteterne uanset hvilken rytter der rider på hesten. Ryttere der kommer fast på stedet, skal dog være medlem af rideklubben.

Hvilke baner er omfattet af facilitetskort?

Den udendørs dressurbane, den udendørs grusspringbane, udendørsbanen ved siden af dressurbanen. Det nye og det gamle ridehus. Den udendørs græsspringbane må kun benyttes til stævner eller hvis der er angivet andet på tavlen i stalden.

Hvor ofte skal der betales og hvordan?

Facilitetskortet skal betales inden der rides på banerne og i ridehusene. Dette kan ske ved betaling til klubbens bank på kontonr. 0694 0001248901 i Sparekassen Lolland. HUSK NAVN OG PERIODE. Facilitetskortet gælder altid fra den 1. i en måned.

Benyttes faciliteterne kun i forbindelse med undervisning, kan der betales pr. gang. Dette koster 50 kr. og skal betales ved at lægge 50 kr. i en kuvert med navn i postkassen i rytterstuen eller afregnes til underviseren/koordinator for undervisningen.

Hvad sker der, hvis der ikke bliver betalt?

Hvis en rytter ikke ønsker at betale for benyttelse af faciliteterne, bedes vedkommende omgående forlade banerne/ridehusene.

Husk
  • At du SKAL ride med ridehjelm
  • At du SKAL samle din hests efterladenskaber op inden du forlader ridehuset.
  • At råbe, at du kommer ind, inden du åbner porten i ét af ridehusene
  • At der kun må være en underviser af gangen i hvert ridehus (se tider på tavlen i stalden).
  • Det er kun tilladt at longere på udendørsbanen ved siden af dressurbanen og i det gamle ridehus (tættest på stalden), når der ikke er undervisning og hvis det er i orden med de øvrige ryttere.
  • At ride venstre mod venstre
  • At skridte inden for hovslaget, hvis der er andre ryttere der traver eller galoperer på hovslaget.
Priser
1 måned 250 kr.
3 måneder 600 kr.
6 måneder 1.100 kr.
12 måneder 2.000 kr.
Medlemsskab 300 kr. pr. halve år